ADN persoonlijke beschermingsmiddelen: volledige uitrusting als chemisch bestendige pakken, laarzen, handschoenen, volgelaatsmaskers en veiligheidsbrillen besteld u gemakkelijk online bij AVA Marine.

Wij bieden u niet enkel losse artikelen: wij hebben ook een handige ADN kist met een basis uitrusting voor een schappelijke prijs!

De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures ).
De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADR en het RID. Voor het vervoer van stoffen in bulk zijn voor de binnenvaart specifieke vervoerscondities vastgesteld. Ook stelt het ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures  constructie-eisen voor binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADN is in beheer bij de UNECE United Nations Economic Commission for Europe .Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bereidt de vergaderingen voor het ADN voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het ADN.Naast het ADN moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten. Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het ADN kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

ADN kist met basisuitrusting

 123,14 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Brandweerhelm SOLAS MED goedgekeurd

 159,09 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Chemisch beschermingspak / Chemical protection suit

 78,09 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Dunlop chemisch bestendige laarzen

 22,68 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen voor chemische bescherming

 2,89 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Lalizas volgelaatsmasker Promask (filtergebruik)

 81,81 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Losse inhoud ADN kist “basisuitrusting”

 107,00 ex btw

ADN persoonlijke beschermingsmiddelen

Pro 2000 CF32 filter voor volgelaatsmasker type ABEK-P3

 13,38 ex btw